Frederikssund Teater


Gå til indhold

Generalforsamling 2018


 

 

 

 

Generalforsamling i Frederikssund Teaterforening
Torsdag den 20. september 2018 på Elværket kl. 17:30    Dagsorden:

 

    1.     Valg af dirigent

 

    2.     Valg af referent

 

    3.     Formanden aflægger beretning

 

    4.     Kassereren fremlægger regnskabet for sidst afsluttede regnskabsår

 

    5.     Kassereren fremlægger budget for kommende år

 

    6.     Valg af formand: Grethe Olsen er på valg, og modtager genvalg

 

    7.     Valg af kasserer: Erik Poulsen er ikke på valg

 

    8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

             Hans Kromann, Ole Kochen, Guri Bjerregaard og Birgit Birn er på valg,

             og modtager gerne genvalg.

             Ellen Lidegaard og Ulla Christophersen er ikke på valg

 

    9.      Eventuelt__________________________________________________________________________________


For at se referat og beretning klik på teksten herunder:

Referat og formandens beretning

Retur til indhold | Retur til hovedmenu