Frederikssund Teater


Gå til indhold

Generalforsamling 2019                                                                                                         (Retur)Generalforsamling 2019


 

 

 

Generalforsamling i Frederikssund Teaterforening
Torsdag den 19. september 2019 kl. 17:30 i Parkteatret    Dagsorden:

 

    1.     Valg af dirigent

 

    2.     Valg af referent

 

    3.     Formanden aflægger beretning

 

    4.     Kassereren fremlægger regnskabet for sidst afsluttede regnskabsår

 

    5.     Kassereren fremlægger budget for kommende år

 

    5.a    Indkomne forslag                

 

    6.     Valg af formand: Grethe Olsen er på valg, og modtager genvalg

 

    7.     Valg af kasserer: Erik Poulsen er ikke på valg

 

    8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

             Hans Kromann, Ole Kochen, Guri Bjerregaard og Birgit Birn er på valg,

             og modtager gerne genvalg.

             Ellen Lidegaard og Ulla Christophersen er ikke på valg

 

    9.      Eventuelt________________________________________________________________________________-


For at se referat og beretning klik på teksten herunder:
Referat og formandens beretningRetur til indhold | Retur til hovedmenu