Frederikssund Teater


Gå til indhold 

Klik her for at læse om forestillingerne i Sæson 2019-2020

 

Download program for 2019-2020 her

 

Klik her for at købe billetter

 

Klik her for at købe medlemskortGeneralforsamling 2019
 

Torsdag den 19.09.2019 kl. 17:30

i Parkteatret

 


 

    Dagsorden:

 

    1.     Valg af dirigent

 

    2.     Valg af referent

 

    3.     Formanden aflægger beretning

 

    4.     Kassereren fremlægger regnskabet for sidst afsluttede regnskabsår

 

    5.     Kassereren fremlægger budget for kommende år

 

    5.a    Indkomne forslag                

 

    6.     Valg af formand: Grethe Olsen er på valg, og modtager genvalg

 

    7.     Valg af kasserer: Erik Poulsen er ikke på valg

 

    8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant:

             Hans Kromann, Ole Kochen, Guri Bjerregaard og Birgit Birn er på valg,

             og modtager gerne genvalg.

             Ellen Lidegaard og Ulla Christophersen er ikke på valg

 

    9.      Eventuelt

 

 

For at se referat og beretning klik på teksten herunder:

Referat og formandens beretning

 

 


 

 

 


Retur til indhold | Retur til hovedmenu